Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij besluit van de administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek van 27 juni 2011 wordt Ronny Van Twembeke, met ingang van

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband

Bij besluit van de administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek van 27 juni 2011 wordt Ronny Van Twembeke, met ingang van 1 juni 2011, in vast dienstverband benoemd in de graad van programmeur-databaseontwikkelaar bij het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT