Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 23 juni 2011 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bij uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt de 'Association francophone Polio

Sociale Actie

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2011 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bij uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt de "Association francophone Polio et Post Polio" erkend als vereniging representatief voor de gehandicapte personen, overeenkomstig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT