Federale politie. - Mandaten Bij koninklijke besluiten van 22 juni 2011 worden volgende aanwijzingen voor de betrekking van bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie hernieuwd : 1) met

Federale politie. - Mandaten

Bij koninklijke besluiten van 22 juni 2011 worden volgende aanwijzingen voor de betrekking van bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie hernieuwd :

1) met ingang van 1 februari 2011 :

- voor het gerechtelijk arrondissement Aarlen, de heer Jean-Yves Schul;

2) met ingang van 1 juni 2011 :

- voor het gerechtelijk arrondissement Brussel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT