Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 juni 2011 wordt met ingang van 1 juni 2011, op zijn aanvraag, aan de heer Xavier Vercaemer, ontslag uit zijn ambt van attaché verleen

Personeel en Organisatie. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 22 juni 2011 wordt met ingang van 1 juni 2011, op zijn aanvraag, aan de heer Xavier Vercaemer, ontslag uit zijn ambt van attaché...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT