9 FEBRUARI 2024. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding

Besluit :

Artikel 1. De heer Thierry GILLIS, inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de federale politie en de lokale politie, wordt aangewezen in het mandaat van voorzitter van de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding.

Art. 2. De heer Johan DE VOLDER, adjunct-inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de federale politie en de lokale politie, wordt aangewezen in het hernieuwbaar mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding voor een termijn van twee jaar.

Art. 3. De volgende personen van de representatieve vakorganisaties worden aangewezen in het hernieuwbaar mandaat van bijzitter van de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding voor een termijn van twee jaar:

  1. Voor het ACV, de heren Joery DEHAES en Raoul MOULIN (plaatsvervanger);

  2. Voor het VSOA, de heer Koen VAN PARYS en mevrouw Christine EECKHOUT (plaatsvervanger);

  3. Voor het NSPV, mevrouw Bénedicte PONCELET en de heer Rudi MOERMAN (plaatsvervanger);

  4. Voor het ACOD, de heren Patrick FRANCOIS en Diederich POISKET (plaatsvervanger).

    Art. 4. De volgende experten worden aangewezen in het hernieuwbaar mandaat van bijzitter van de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding voor een termijn van twee...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT