7 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Jeugd,

Gelet op het decreet van 20 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdcentra, de ontmoetings- en opvangcentra en de jeugdinformatiecentra en hun federaties, artikel 23;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra;

Overwegende de aanvragen die werden ingediend door de Adviescommissie van de jeugdorganisaties tijdens haar vergadering van 30 juni 2020, door de Fédération Infor Jeunes Wallonie Bruxelles op 10 juli 2020, door de Fédération des Centres Jeunes en Milieu Populaire en door For'j op 15 juli 2020, om over te gaan tot de vervanging van hun vertegenwoordigers,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie van de jeugdcentra worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. de woorden " de heer Midrez Mathieu " worden vervangen door de woorden " de heer Pivont Quentin ";

  2. de woorden " de heer Crespo Carlos " worden vervangen door de woorden " Mevrouw Ben Lakhal Julie ".

    Art. 2. In artikel 1, 2°, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  3. de woorden "de heer Tondu Jean-Pierre rue de villers, 227 6010 Couillet" worden vervangen door de woorden "de heer Timmermans Patrick rue de Monceau Fontaine, 35 6031 Monceau-sur-Sambre";

  4. de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT