7 OKTOBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Regeringscommissaris bij de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs (ARES)

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, artikel 35;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Mevrouw Laurence VANCRAYEBECK wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs (ARES).

Art. 2. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 maart 2020 tot benoeming van de Regeringscommissaris bij de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs (ARES), wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020.

Art. 4. De minister bevoegd voor het hoger onderwijs is belast met de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT