5 MAART 2021. - Bekrachtiging van de benoemingen van prominenten bij het Rode Kruis-Vlaanderen

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De benoemingen van de volgende prominenten bij de Raad van Bestuur Humanitaire Diensten worden bekrachtigd voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024:

 1. als gemeenschapsvoorzitter: mevrouw Laurette Steenssens;

 2. als gemeenschapsondervoorzitter: de heer Hans Verstraete;

 3. als gemeenschapsondervoorzitter: de heer Filip Weyers;

 4. als bestuurder en gemeenschapspenningmeester: de heer Guido Peeters;

 5. als bestuurder: mevrouw Sandra De Preter

 6. als provincievoorzitter:

  1. voor de provincie Antwerpen: de heer Stef Meynendonckx;

  2. voor de provincie Limburg: de heer Willy Van De Wauw;

  3. voor de provincie Oost-Vlaanderen: de heer Pascal Van Waeyenberghe;

  4. voor de provincie Vlaams-Brabant: de heer François Segers;

  De personen, vermeld in het eerste lid, 6°, wonen de Raad van Bestuur Humanitaire Diensten bij met raadgevende stem.

  De benoeming als bestuurder bij de Raad van Bestuur Humanitaire Diensten van mevrouw Griet (Margareta) Ceuterick wordt bekrachtigd voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2024.

  De Gedelegeerd bestuurder, waarvan de benoeming bekrachtigd werd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018, blijft prof. dr. Philippe Vandekerckhove voor onbepaalde duur.

  Art. 2. De benoemingen van de volgende prominenten bij de Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed worden bekrachtigd voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024:

 7. als gemeenschapsvoorzitter: mevrouw Laurette Steenssens;

 8. als gemeenschapsondervoorzitter: de heer Hans Verstraete;

 9. als gemeenschapsondervoorzitter: de heer Filip Weyers;

 10. als bestuurder en gemeenschapspenningmeester: de heer Guido Peeters;

 11. als bestuurder: de heer John Dejaeger;

 12. als bestuurder: mevrouw Sandra De Preter;

  De benoeming als bestuurder bij de Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed van mevrouw Griet (Margareta) Ceuterick wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT