4 SEPTEMBER 2020. - Wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2019 tot benoeming van de leden van de kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft de vervanging van een lid in de sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van 4 september 2020 wordt bepaald:

Artikel 1. In artikel 4, 4°, b), van het ministerieel besluit van 1 februari 2019 tot benoeming van de leden van de kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT