31 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 oktober 2019 houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, artikel 2;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van een regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Overwegende dat Mijnheer Arnaud Collignon zijn ontslag heeft aangeboden als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan Mijnheer Arnaud Collignon wordt ontslag verleend als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties voor leefmilieubescherming bij de Federale Raad voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT