31 AUGUSTUS 2022. - Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2022 werden de volgende onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 voorlopig beschermd:

Wegens de historische en de architecturale erfgoedwaarde als monument: Kasteel de Maurissens, Weligerveld 6, Lubbeek (Pellenberg), bij het kadaster bekend als: Lubbeek, 3de afdeling, sectie C, perceelnummers 195L en 197W.

De volgende onroerende goederen worden voorlopig beschermd als overgangszone bij het monument: Park bij kasteel de Maurissens, Weligerveld zonder nummer, Lubbeek (Pellenberg), bij het kadaster bekend als: Lubbeek, 3de afdeling, sectie C, perceelnummers 197L (deel), 197P (deel), 197R, 197S en 197V...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT