3 JUNI 2022. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken, de volgende erkenning van een nieuwe rijschool en exploitatievergunning afgeleverd:

Erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool : 2653

Erkenningsdatum rijschool: 17/05/2008

Maatschappelijke zetel rijschool: Jenny Duvilers

Commerciële naam rijschool : Instituut en Rijschool Moderna ( KBO 0442124218 )

Directeur: Jenny Duvilers

Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool

Stamnummer van de vestigingseenheid: 2653/02

Datum exploitatievergunning van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT