27 FEBRUARI 2024. - Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:5;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 6, § 1;

Besluit :

Artikel 1. Worden erkend als sociale onderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 november 2023, de volgende coöperatieve vennootschappen:

FAIR GROUND BRUSSELS SC Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0760.637.277 CORENOVE SC Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0699.603.986

Art. 2. Wordt erkend als sociale onderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 december 2023, de volgende coöperatieve vennootschap:

ZAH! SC Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise: 1002.589.624

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT