27 AUGUSTUS 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

 
GRATIS UITTREKSEL

De Administrateur-generaal van het FAGG,

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikelen 1bis, § 1., 2°, 4° en 5°, § 3., ingevoegd bij de wet van 21 juni 1983 en gewijzigd bij de wet van 20 juni 2013, 12quinquies, derde lid, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006 en gewijzigd bij de wet van 20 december 2019, en 12septies, eerste lid, ingevoegd bij wet van 1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, de artikelen 3, § 1, en 4, eerste lid, 3° en 8° ;

Gelet op de beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG van 29 mei 2020 ter verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, gewijzigd bij de beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG van 23 juni 2020, verlengd bij de beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG van 26 juni 2020 en verlengd bij de beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG van 27 juli 2020;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 augustus 2020;

Overwegende dat:

De 'Taskforce Shortages' is van oordeel dat de (eerste) piek van de pandemie achter de rug is. Tegelijk kan worden vastgesteld dat de situatie in de ziekenhuizen op dit ogenblik enigszins gestabiliseerd is en de voorraden van de geneesmiddelen volstaan om in de behoeften van de komende weken tot maanden te voorzien;

De SARS-CoV-2 pandemie kende in de maanden juli en augustus een belangrijke opflakkering in België. Hoewel de cijfers op moment van schrijven (25/08/2020) een positieve evolutie kennen, moet worden vastgesteld dat het aantal nieuwe besmettingen zeer hoog blijft, nl. 473,3 per dag gemiddeld over de laatste 7 dagen (zie https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html - raadpleging op 25/08/2020). Daarnaast dient rekening gehouden te worden met het risico op een derde golf, die gelijktijdig zou kunnen plaatsvinden met het griepseizoen, zie hieromtrent ook het advies van de Hoge Gezondheidsraad nr. 9581 - Vaccinatie griep - Winterseizoen 2020 - 2021 - https://www.health.belgium.be/nl/avis-9581-vaccinatie-griep-winterseizoen-2020-2021. De staat van de actuele voorraden van geneesmiddelen en grondstoffen, bedoeld ter bestrijding van (de symptomen van) COVID-19 of voor de behandeling van de getroffen patiënten (zoals...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT