27 APRIL 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Liantis

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel III.58;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juni 2021 tot hernieuwing van de erkenning van LIANTIS Ondernemingsloket VZW (0480.204.636) als ondernemingsloket;

Gelet op de aanvraag van 12 april 2023, ingediend door LIANTIS Ondernemingsloket VZW, teneinde het adres van de vestigingseenheid gevestigd te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 254 te wijzigen,

Besluit :

Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk LIANTIS Ondernemingsloket (0480.204.636), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, vermeld in het ministerieel besluit van 8 juni 2021, wordt vervangen als volgt:

Korte Keppestraat 9, bus 21, 9320 Aalst

Oudeleeuwenrui 25, 2000 Antwerpen

Esplanade 22, 7800 Ath

Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge

Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

Rue Antoine de Saint Exupéry 18, 6041 Charleroi

Molenstraat 160/0201, 9900 Eeklo

Diestseweg 63, 2440 Geel

Nadine Crappéstraat 1/002, 9000 Gent

Herkenrodesingel 12, bus 1, 3500 Hasselt

Maarschalk Fochlaan 34, 8900...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT