25 SEPTEMBER 2020. - Vervanging van een lid van de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management van 25 september 2020 wordt bepaald:

Artikel 1. Aan de heer Jan Van der Stock wordt eervol ontslag verleend als lid van de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed.

Art. 2. De heer Ben Van Beneden wordt benoemd als lid van de Raad voor het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT