25 APRIL 2023. - Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, artikel 5, vervangen bij de wet van 12 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016;

Besluit :

Artikel 1. Wordt erkend voor onbepaalde duur, met ingang van 1 februari 2023, de volgende coöperatieve vennootschap:

WOMEN ECONOMY SC

Ondernemingsnummer: 0786.878.054

Art. 2. Worden erkend voor onbepaalde duur, met ingang van 1 maart 2023, de volgende coöperatieve vennootschappen:

RETRITECH SC

Ondernemingsnummer: 0768.888.415

LA FERME DE BEAUREGARD SC

Ondernemingsnummer: 0734.905.553

Art. 3. Wordt erkend voor onbepaalde duur, met ingang van 1 april 2023, de volgende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT