22 MEI 2014. - Koninklijk besluit inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten. - Duitse vertaling van uittreksels

 
GRATIS UITTREKSEL

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de artikelen 10 tot 13 van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten (Belgisch Staatsblad van 2 juli...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT