21 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van Citeco VZW als sociale onderneming

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Werk,

Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018 met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen ;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap, gegeven op 8 september 2020,

Besluit :

Artikel 1. Citeco VZW wordt erkend als sociale onderneming en meer specifiek als Sociaal Democratische Onderneming (SDO).

Art. 2. Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van twee jaar.

Art. 3...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT