21 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot vergoeding van de regeringscommissaris bij naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2021 tot benoeming van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap,

Op de voordracht van Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. De jaarlijkse vergoeding van de Regeringscommissaris bedraagt 0 euro. Deze toelage wordt driemaandelijks na vervallen termijn betaald op basis van een vierde van het jaarlijks bedrag.

De Regeringscommissaris ontvangt ook een zitpenning van 0 euro per zitting van de raad van bestuur.

§ 2. De plaatsvervanger van de Regeringscommissaris ontvangt een zitpenning van 0 euro per zitting van de raad van bestuur waarin hij de Regeringscommissaris vervangt.

Art. 2. De in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT