21 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Technisch en Administratief Secretariaat

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 mei 2007 tot instelling bij de minister van Justitie van een technisch en administratief secretariaat,

Overwegende de voordracht van de Vaste Commissie van de Lokale Politie,

Besluit :

Artikel 1. Kirsten HEYLENBOSCH, officier bij de lokale politie, wordt aangewezen als lid van het technisch en administratief secretariaat geïntegreerde politie, voor een hernieuwbare...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT