Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 wordt Mevr. Catherine Maréchal tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst P

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 wordt Mevr. Catherine Maréchal tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - SELOR, in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 17 augustus 2010 met terugwerkende kracht vanaf 17 augustus 2009.

Bij koninklijk besluit van 17 november 2010 wordt Mevr. Muriel Charlot tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - SELOR, in een betrekking van het Frans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT