Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011, wordt Mevr. Ilse ROOSEMONT tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Person

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011, wordt Mevr. Ilse ROOSEMONT tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 30 november 2010 met terugwerkende kracht vanaf 30 november 2009.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT