20 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat 'Le Souterrain du Neufmoulin' te Villers-devant-Orval (Florenville)

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 9, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, alsook artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan;

Gelet op de huurovereenkomst met het oog op de oprichting van de locatie "Souterrain du Neufmoulin" als domaniaal natuurreservaat, ondertekend met mevr. Barones van Otreppe de Bouvette, die ingaat op 1 november 1997 voor een stilzwijgend hernieuwbare duur van 30 jaar, mits instemming;

Gelet op het bijgaande bijzonder beheersplan van het domaniale natuurreservaat "Le Souterrain de Neufmoulin" te Villers-devant-Orval (Florenville);

Gelet op het ministerieel besluit van 17 september 1995 houdende oprichting van het Domaniale natuurreservaat "Souterrain du Neufmoulin";

Gelet op het advies van de Directie Grondwater van het Departement Leefmilieu en Water van het Operationneel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, gegeven op 12 april 2013;

Gelet op het advies van de afdeling "Natuur" van de beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden", gegeven op 7 juni 2019;

Gelet op het advies van het Natuutpark van Gaume, gegeven op 23 augustus 2019;

Gelet op het krachtens het Milieuwetboek georganiseerde openbaar onderzoek dat door de gemeente Florenville tussen 2 september 2019 tot 1 oktober 2019 werd gevoerd en dat aanleiding heeft gegeven tot twee opmerkingen met betrekking tot de bereikbaarheid van de locaties;

Gelet op het advies van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg, gegeven op 10 oktober 2019;

Gelet op het grote belang van de locatie die een bijzondere diversiteit van vleermuizen herbergt, met minstens 9 opgenomen soorten, waaronder 5 uit bijlage 2 van Richtlijn "Habitats", namelijk de Watervleermuis, de Vale vleermuis, de Franjestaart, de kleine Hoefijzerneus en de grote Hoefijzerneus;

Overwegende dat in het kader van het door de Europese Unie en het Waalse Gewest medegefinancierde project LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060, een globale reflectie op schaal van de houtvesterij is uitgevoerd, dat technische fiches per type habitat, milieu of soort zijn ontwikkeld en dat een beheersplan voor het reservaat is nader bepaald;

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT