20 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende de definitieve opname van de bibliotheek van Kardinaal d'Alsace in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel van 20 december 2016 betreffende de definitieve opname van roerende goederen in de lijst in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap wordt bepaald :

Artikel 1. De bibliotheek van Kardinaal d'Alsace wordt als definitieve maatregel opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdafdeling 2, verzamelingen; afdeling 3, cultuurhistorisch erfgoed :

a)korte beschrijving : de bibliotheek van Kardinaal d'Alsace maakte oorspronkelijk deel uit van de bibliotheek samengesteld door Thomas Philippe de Hénin-Liétard d'Alsace (1679-1759), die in 1714 werd aangesteld als aartsbisschop van Mechelen.

De bibliotheek was bedoeld ter ondersteuning van de clerus van Mechelen.

De bibliotheek was breed opgezet met als doel alle disciplines te omvatten : patristiek, theologie, jansenisme, preken, liturgie, kerkelijk recht en politiek, gewijde geschiedenis, profane geschiedenis, literatuur, wijsbegeerte en wetenschappen;

 1. motivatie : de collectie is bijzonder zeldzaam door de unieke combinatie van het bezit van de uitvoerige catalogus en van deze bibliotheek die hierin beschreven wordt. Zij bevat ook verschillende unica, waaronder de uitgave van de Opera omnia van Erasmus (Basel, 1540) met de censuur aangebracht door Benito Arias Montano, die gediend heeft voor de samenstelling van de Index librorum prohibitorum uitgegeven door Plantijn te Antwerpen in 1571.

  Deze bibliotheek is onmisbaar voor het collectieve geheugen van het katholieke Vlaanderen, meer bepaald in de cruciale periode van de 16de tot de 18de eeuw, waarin de grondslag van deze identiteit werd gelegd : de middeleeuwse erfenis, het humanisme en de reformatie, de contrareformatie, de volksdevotie, de spiritualiteit en geschiedenis van abdijen en kloosters, het onderwijs.

  In de brede opzet qua genres en de aanwezigheid van toen actuele werken uit de `profane wereld' illustreert deze bibliotheek ook hoe in het kerkelijke milieu aan het einde van het ancien regime langzamerhand de invloed van de Verlichting merkbaar werd.

  Qua ijkwaarde kan de bibliotheek van Kardinaal d'Alsace gelden als een schoolvoorbeeld van een 18de-eeuwse bibliotheek die op professionele wijze is tot stand gekomen en georganiseerd.

  Bovendien zijn zowel de totstandkoming als de organisatie ervan op uitstekende wijze gedocumenteerd.

  De verzameling bevat stukken die een onmiskenbare schakelfunctie vervullen in de evolutie van filosofie, theologie en ethiek, voor de geschiedenis van de wetenschap, van de kunst (miniaturen, gravures), van de boek- en bibliotheekgeschiedenis;

 2. bewaarplaats : deels Stadsarchief Mechelen;

 3. eigendomssituatie : deels overheidsbezit, deels privébezit.

  Art. 2. De samenstelling van de verzameling, vermeld in artikel 1, is opgenomen in de bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit zijn gevoegd.

  Bijlage 1. De volgende boeken behoren tot de bibliotheek van Kardinaal d'Alsace, bewaard in het Stadsarchief te Mechelen :

  1. Histoire d'Auguste, contenant ses actions avant et aprés le triumvirat jusqu'à sa mort, avec les particularitez de la vie de Jules César, deel 1,

   1686,

   huidige signatuur 2594_1,

   signatuur d'Alsace 1342;

  2. Histoire d'Auguste, contenant ses actions avant et aprés le triumvirat jusqu'à sa mort, avec les particularitez de la vie de Jules César, deel 2,

   1686,

   huidige signatuur 2594_2,

   signatuur d'Alsace 1343;

  3. Appianus,

   Alexandrini sophisticae de civilibus Romanorum bellis historiarum libri quinque,

   1551,

   huidige signatuur 2750;

  4. Lundius, Joh.annes; Outhof, Gerardus en Les Long, J.,

   Heiligdommen, godsdiensten en gewoontens der Oude Jooden; voorgesteldt in eene uytvoerige verhandeling van het Levitische Priesterdom, 2 delen,

   1726,

   huidige signatuur 3232_1;

  5. Lundius, Joh.annes; Outhof, Gerardus en Les Long, J.,

   Heiligdommen, godsdiensten en gewoontens der Oude Jooden; voorgesteldt in eene uytvoerige verhandeling van het Levitische Priesterdom, 2 delen,

   1726,

   huidige signatuur 3232_2;

  6. Socolovius, Stanislaus,

   De consecratione episcopi; opusculum vere aureum, in quo ritus, etc,

   1602,

   huidige signatuur 3245;

  7. Canones et decreta sacri Concilii provincialis Cameracensis praesidente RP Dn Maxiliano à Bergis,

   nummer : 3255/A,

   1587,

   huidige signatuur 3255;

  8. Placcart de sa Maiesté sur l'exécution des decrets de la synode provinciale de Cambray, tenue en la ville de Mons 1586,

   nummer 3255/C,

   1587,

   huidige signatuur 3255;

  9. Farinacius, Prosp.,

   Sacrae Romanae Rotae Decisionum ab ipso selectarum, nec umquam alias impressarum Aurelianae,

   4 delen in één volume, in-fol°,

   1621,

   huidige signatuur 3376_2;

  10. De Sese, Jos.,

   Consylium de syndicata in quo,syndicatus matreria exacte excutitur,

   nummer 3394/B,

   1615,

   huidige signatuur 3394;

  11. Corserius, Joh.,

   Decisiones Capellae Tholosanae Quibus accesserunt aliae etiam Novae additiones Lugduni,

   één volume in-4°,

   (Bibliotheek van de Grote Raad),

   1616,

   huidige signatuur 3395;

  12. Genuensis, Marc. Ant.,

   Praxis archiepiscopalis curiae Neapolitanae locupletata, nonnullis utilissimis materiis, atque annotationibus exornata Romae,

   één volume in-4°,

   1616,

   huidige signatuur 3396;

  13. de AMATIS, Marc Ant,

   Decisiones almae Rotae Ferrariensis Leodii,

   één volume in-4°,

   1625,

   huidige signatuur 3399;

  14. Decisiones diversorum tribunalium de materia positionum loquentes de quibus sit mentio in hoc tractata,

   nummer : 3402/B,

   1648,

   huidige signatuur 3402;

  15. Farinacius, Prosperus,

   Ad repertorium de ultimo voluntatibus fragmenta,

   nummer : 3418/C,

   huidige signatuur 3418;

  16. Farinacius, Prosperus,

   S Rom Rotae decisiones quae ad repertorium ultimarum voluntatum,

   nummer : 3418/D,

   huidige signatuur 3418;

  17. Crusius, Joh.,

   Astri inextincti a Gasp Scioppo et Rom Hay in orbem evulgati, eclipsis seu deliquium demonstratum Coloniae,

   één volume in-4°,

   1639,

   huidige signatuur 3423;

  18. Riposta alla seconda scrittura della corte de Roma su la pendenza de feudi ecclesiastici dell' asteggiana,

   nummer 3441/C,

   huidige signatuur 3441;

  19. de Tusticis, Josephus,

   Papinianus; libellus in Aemilii Papiniani, iuriconsulti vita,

   nummer : 2558/B,

   1613,

   huidige signatuur 3558;

  20. DELLA SOVRANITA del re di Sardegna ne quatro castelli di S Benigno, Lombardore, Flet, e Montanaro; (accompagné d'un cahier manuscrit); Della sovranita del re di Sardegna né feudi ecclesiastici dell' Asteggiana,

   s.d., s.l.,

   één volume in-4°,

   huidige signatuur 3441,

  21. Della sovranita del re di Sardegna né feudi ecclesiastici dell' asteggiani,

   nummer : 3441/B,

   huidige signatuur 3441;

  22. Fuschus, Paul,

   De visitatione et regimine ecclesiarum libri duo Romae, Andraeas Phaeus,

   één volume in-4°,

   1606,

   huidige signatuur 3452;

  23. Quinet, Louis,

   Dispositions de piété pour l'exercice journalier d'une âme religieuse,

   nummer : 3457/B,

   1651,

   huidige signatuur 3457;

  24. Rivallus, Aym,

   Civilis historiae juris, sive in XII tab leges commentariorum libri quinque Historiae item juris Pont liber singularis Lugduni, apud Joh.an Tornaesium et Guil. Gazeium,

   één volume in-8°,

   1551,

   huidige signatuur 3479;

  25. Brissaeus, Barn,

   Selectarum ex jure civili antiquitatum libri duo, Parisiis, Michaël Fezandat,

   één volume in-8°,

   1556,

   huidige signatuur 3481;

  26. Oldendorpius, Joh.,

   Enchiridion Exceptionum forensium Lugduni, Seb Gryphius,

   één volume in-8°,

   (Bibliotheek van de Grote Raad),

   1555,

   huidige signatuur 3506;

  27. Faber, Ant.,

   Id, Postrema editio Lugduni, Phil Borde, Laur Arnaud, et Claud Rigaud,

   één volume in-fol°,

   nummer : 3538/B,

   1661,

   huidige signatuur 3538;

  28. Beatifictionis, et canonizationes B Dalmatii Monerii ordinis S Dominici positio super dubio,

   1721,

   huidige signatuur 3267;

  29. Granna-Nieto, Ant,

   Catena jurium utriusque jurisprudentiae sive In librum secundum et tertium Decretalium Gregorii IX commentarii Nova editio Lugduni,

   één volume in-fol°,

   1678,

   huidige signatuur 3357;

  30. Phreislebius, Chr,

   E divi Justiniani Institutionibus erotemata, seu interrogationes Duaci, Petrus Avray,

   één volume in-8°

   (provenance Alphonsus de Berghes),

   1630,

   huidige signatuur 3544;

  31. Beatificationis et canonizationis ven Servi Dei P Angeli de Paulis sacerdotis ordinis Carmelitarum antiquae Observantiae, positio super dubio,

   1739,

   huidige signatuur 3269;

  32. STILE general des notaires apostoliques,

   tweede editie, Paris,

   één volume in-8°,

   1628,

   huidige signatuur 3422;

  33. Everardus, Nic.,

   Loci argumentorum legales Lovanii, Servatius Sassenus et haeredes Arn Birckman,

   één volume in-fol°,

   (provenance Cor Fabius),

   1552,

   huidige signatuur 3504;

  34. Oldendorpius, Joh.,

   Actionum forensium Progymnasmata inter pretatio item Lovanii, excudebat Bartholomaeus Gravius, suis, ac Martini Rotarii, impensis,

   twee volumes in-8°,

   1552,

   huidige signatuur 3505_1;

  35. Hopperus, Fac,

   Seduardus, sive de vera jurisprudentia, ad regem, libri XII Adjectus est ejusdem auctoris De institutione Principis liber singularis Antverpiae, in officina Plantiniana,

   één volume in-fol°,

   1590,

   huidige signatuur 3547;

  36. Hanedoesius, Joh.,

   Exercitationes imperiales, sive meletemata juridica, secundum seriem titulorum Institutionum imp Justiniani disposita Lugduni Batavorum, ex officina Petri Leffen,

   één volume in-8°,

   1660,

   huidige signatuur 3584;

  37. Salteur, Jac,

   Super contractibus, testamentis, tutelisque, sententiae discutiuntur Camberii, Geoffredii Du Four,

   één volume in-8°,

   1637,

   huidige signatuur 3675;

  38. Cephalus, Joh.,

   Consiliorum, sive responsorum juris, libri quinque Editio nova Francofurti ad Moenum, Sigism Feyerabend,

   1579-1584,

   vijf volumes in-fol°,

   huidige signatuur 3715_1;

  39. Servin, L. en Arnault, A Robert,

   Actions notables et plaidoyez; avec les plaidoyers de M A Rob Arnault, et autres, à la fin desquels sont les arrests intervenus sur iceux,

   laatste editie, Rouen, Louys Laudet, 1629,

   één volume in-4°,

   huidige signatuur 3776;

  40. Redoanus, Guil.,

   Opera omnia Coloniae Agrippinae,

   Petrus Henningius, 1618,

   één volume in-fol°,

   huidige signatuur 3467;

  41. Carena, Caes,

   Tractatus de officio sanctissimae Inquisitionis, et modo procedendi in causis fidei, in tres partes...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT