2 JULI 2020. - Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen wordt toegelaten

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij ministerieel besluit van 2 juli 2020, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van 14 oktober 2010 houdende uitvoering van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap, de registratie toegelaten van de wapens van volgende natuurlijke persoon:

135. De heer BELLE Joseph, geboren te Thy-le-Château op 26 april 1942 : « d'azur à la champagne palissadée d'argent, au pal de l'un en l'autre accosté à dextre de la lettre grecque Ω, et à senestre d'une tour à la herse levée, et chargée en pointe d'une fleur...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT