18 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van Idée 53 VZW als sociale onderneming

De Minister van Werk,

Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018 met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen ;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 december 2019 houdende de erkenning van Idée 53 VZW als sociale onderneming.

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap, gegeven op 9 november 2021;

Besluit :

Artikel 1. Idée 53 VZW met ondernemingsnummer 0433.466.670 wordt erkend als sociale onderneming en meer specifiek als Sociale en Democratische Onderneming (SDO).

Art. 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT