18 MEI 2022. - Wet houdende wijzigingen van het recht op geschriften en van het registratierecht op bepaalde akten. - Rechtzetting

In het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2022, nr. 138, akte nr. 2022/20909, bladzijde 45145:

In het Franse opschrift dient "Loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains actes" te worden gelezen in plaats van "Loi portant des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT