17 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

De Minister van Landbouw,

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 3° en 4°, gewijzigd bij de wet van 12 juli 2022, en tweede lid, gewijzigd bij de wet van 12 juli 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van de runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren, artikel 4, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, artikel 19, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, artikel 16, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 december 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 2005 betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer, artikel 77;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza, artikel 61, § 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky, artikel 24, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2016 houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid, artikel 25, § 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2019 tot aanwijzing van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 12 januari 2023;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 27 januari 2023;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 19 januari 2023;

Overwegende de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wetten van 7 april 2017 en 12 juli 2022;

Overwegende het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van runderleucose;

Overwegende het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT