14 SEPTEMBER 2021. - Samenvoeging parochies Gent

Bij besluit van 14-09-2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen wordt de erkenning van de opheffing van de parochie Sint-Macharius te Gent, samengevoegd bij de te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT