14 MEI 2021. - Erkenning

Bij besluit van 14 mei 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen wordt de samenvoeging van de parochie Sint-Amandus te Kerkhove (Avelgem) met de te behouden parochie O.L.Vrouw...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT