14 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid op de artikelen 198 tot 201, 202, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206, gewijzigd bij de wet van 15 mei 1987, en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976, 12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994, 19 januari 1999, 16 juni 2006 en 25 maart 2014;

Gelet op de dubbele kandidatenlijsten voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg wordt benoemd :

de heer THIERY Yves, te ZONHOVEN.

Art. 2. Tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg wordt benoemd :

Mevr. VANOEVELEN Nele, te HOUTHALEN-HELCHTEREN.

Art. 3. Tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Gent wordt benoemd :

de heer GEERARDYN Luc, te BRUGGE.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2019.

Art. 5. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :

Koninklijk besluit van 7 april 1970, Belgisch Staatsblad van 24 april 1970.

Koninklijk besluit van 12...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT