13 MEI 2021. - Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van artikel 1, 1°, d), van het besluit van de administrateur-generaal van 12 juli 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van gynaecologie-verloskunde

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 3, § 2.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- de beroepsvereniging heeft een vervangend lid voorgedragen.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 1, 1°, van het besluit van de administrateur-generaal van 12 juli 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van gynaecologie-verloskunde, gewijzigd bij het besluit van de administrateur-generaal van 31...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT