13 JANUARI 2023. - Oprichting en samenstelling Vlaamse Stuurgroep RTC (Regionale Technologische Centra)

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023 wordt, op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, goedkeuring gegeven aan de oprichting en aan de nominatieve samenstelling van de Vlaamse Stuurgroep RTC met ingang van 15 januari 2023.

De nominatieve samenstelling van de stuurgroep is als volgt:

 1. een voorzitter aangeduid door de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs:

  Katrien Dingemans;

 2. een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs:

  effectief: Katrien Deman; plaatsvervangend: Davy Scherlippens;

 3. een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor werk:

  effectief: Daan Blomme; plaatsvervangend: Marion Vrijens;

 4. zeven leden voorgedragen door de Vlaamse Onderwijsraad:

  1. effectief: Koen Stassen, KOV; plaatsvervangend: Cindy Lammens, KOV

  2. effectief: Frank Remy, KOV; plaatsvervangend: Ivan Demeyer, KOV

  3. effectief: Annick Haesaerts, GO!; plaatsvervangend: Peter Druyts, GO!

  4. effectief: Mohamed Al Farisi, GO!; plaatsvervangend: Lieven Appelmans, KTA Liedekerke

  5. effectief: Goran Abels, POV; plaatsvervangend: Adelheid Van Hauwermeiren, POV

  6. effectief: Sofie Truwant, OVSG; plaatsvervangend: Hildegard Schmidt, OVSG

  7. effectief: Veerle Hendrickx, Vlhora; plaatsvervangend: Koen Goethals, Vlhora;

 5. vijf leden voorgedragen door de representatieve middenstands-, zelfstandigen-, werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen:

  1. effectief: Kris Bosch, Essenscia Vlaanderen; plaatsvervangend: Goedele Hufkens, mtech+ Antwerpen

  2. effectief: Kris Van Eeckhout, mtech+ Brussel en Vlaanderen; plaatsvervangend: Julie Beysens, Voka

  3. effectief: Céline Vanvlasselaer, Bouwunie Oost-Vlaanderen; plaatsvervangend: Joris Renard, Unizo

  4. effectief: Vera de Norre, ACV; plaatsvervangend: Sam Coomans, ACV

  5. effectief: Sarah Lambrecht, ABVV; plaatsvervangend: Philippe Diepvents, ABVV;

 6. een vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: effectief: Nele Vandevoorde; plaatsvervangend: Jan Wilmots;

 7. vijf vertegenwoordigers van de regionale technologische centra, met name één vertegenwoordiger per regionaal technologisch centrum:

  1. RTC Antwerpen: effectief: Jurgen Hus; plaatsvervangend: Freddy Moreels

  2. RTC Limburg: effectief: Liesbeth Schraepen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT