12 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens, het artikel 5, eerste lid, 3° en 4°, het artikel 31 en het artikel 38,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van het artikel 5, eerste lid, 3° en 4°, van het artikel 31 en het artikel 38 van het voornoemde koninklijk besluit van 8 januari 1996, wordt aan de Directeur-generaal bevoegd voor het wegverkeer bij de FOD Mobiliteit en Vervoer of eventueel aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT