11 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de adjunct-directeur-generaal van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

 
GRATIS UITTREKSEL

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en met name het artikel 9;

Gelet op het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 december 1990 houdende de goedkeuring van de statuten van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), en met name artikel 28 van haar statuten.

Gelet op de beraadslaging van 16 juli 2020 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot akteneming van de pensionering van Dhr. Kris Lauwers als adjunct-directeur-generaal van de MIVB, tot vacantverklaring van de functie van adjunct-directeur-generaal van de MIVB en tot goedkeuring van de functiebeschrijving en tot bepaling van de selectieprocedure voor de kandidaten;

Gelet op de oproep tot kandidaten van 2 oktober 2020 betreffende de selectie van een adjunct-directeur-generaal voor de MIVB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 september 2020;

Gelet op het besluit van 28 oktober 2020 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot aanwijzing van de leden van de selectiejury voor de aanduiding van een adjunct-directeur-generaal bij de MIVB, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2020;

Gelet op de beslissing waarbij de overheidsopdracht van « Assistentie bij het zoeken en selecteren van een adjunct-directeur-generaal - Réf AL 4691/WD/PdW » voor de assessmentopdracht en de methodologische bijstand aan de jury wordt toegekend aan het bedrijf Page Executive;

Overwegende dat na te zijn overgegaan tot het onderzoek van de ontvankelijkheid van de 57 ontvangen kandidaturen, de selectiejury 15 kandidaten heeft weerhouden die werden uitgenodigd om de selectieproeven af te leggen. Overwegende dat na deze gesprekken 9 kandidaten werden uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment en dat op basis van de analyse van het beoordelingsverslag door de jury werden 4 kandidaten uitgenodigd voor een ontmoeting met de jury.

Overwegende het gemotiveerd advies van de selectiejury van 15 januari 2021 ;

Overwegende dat de jury in zijn gemotiveerd advies besloten heeft dat twee kandidaten geschikt zijn om de functie van adjunct-directeur-generaal uit te oefenen, in volgorde van voorkeur, namelijk Mevrouw Tamara De Bruecker en Meneer Werner Jacobs ;

Overwegende dat Mevr. De Bruecker, 53 jaar, handelsingenieur is van opleiding, dat zij naast haar kennis van het Nederlands...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT