10 DECEMBER 2020. - Decreet houdende de derde wijziging van het decreet van 13 december 2018 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

 
GRATIS UITTREKSEL

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1 - De algemene uitgavenbegroting vermeld in artikel 4 van het decreet van 13 december 2018 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 wordt vervangen door de nieuwe bijlage II.1 en de nieuwe bijlage II.2.

Art. 2 - In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen:

"DAB Mediacentrum 353.000 EUR DAB Gemeenschapscentra 5.995.000 EUR Robert-Schuman-Instituut 560.000 EUR Koninklijk Atheneum Eupen 304.000 EUR César-Franck-Atheneum 246.000 EUR Koninklijk Atheneum Sankt Vith 348.000 EUR Centrum voor bevorderingspedagogiek 640.000 EURDAB Service en Logistiek 657.000 EUR

Art. 3 - Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Eupen, 10 december 2020

O. PAASCH,

De Minister-President,

Minister van Lokale Besturen en Financiën

A. ANTONIADIS,

De Viceminister-President,

Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

I...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT