Prejudiciële vraag (Raad van State)

1 resultaat voor Prejudiciële vraag (Raad van State)

  • Vonnis van Raad van State, February 07, 1995

    Prejudiciële vragen omtrent uitlegging verordening (EEG) nr. 926\/80 van de Commissie van 15 april 1980.Vragen zijn gerezen in geding tussen n.v. ANDRE en Belgische Staat, betreffende de vrijstelling van monetaire compenserende bedragen. N.v. ANDRE had, overeenkomstig verordening nr. 926\/80, een vrijstelling van monetaire compenserende bedragen gevraagd i.v.m. uitvoer van bepaalde hoeveelheid...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien