Rechterlijke beslissing, Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2020-02-19

JurisdictionBélgica
CourtCommissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Judgment Date19 février 2020
ECLIECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200219.9
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200219.9
Docket NumberM16-1212-1
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
M 16-1212-1
Beslissing van 19 februari 2020
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
mevrouw C. DELESIE, voorzitter,
mevrouw N. VERBEEST en mevrouw M. PIERAERTS, leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
mevrouw Nancy X.
geboren op ../../1975
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 15 september
2016 waarbij verzoekster, vertegenwoordigd door mr. Sarah B., advocaat bij de balie te ...,
om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een
opzettelijke gewelddaad
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 22 augustus 2019 overeenkomstig de
artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie waarop deze op 23 augustus
2019 meedeelde geen advies te zullen verlenen;
- de betekening van het verslag aan verzoekster op 27 augustus 2019 waarop deze niet
meer reageerde binnen de termijnen behoudens de neerlegging buiten de termijnen (op 18
december 2019) van een aanvullende toelichting door de straathoekwerker;
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de
rechtsdag vastgesteld op 30 januari 2020.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 30 januari 2020:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen;

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT