Rechterlijke beslissing, Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2020-04-02

JurisdictionBélgica
Judgment Date02 avril 2020
ECLIECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200402.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200402.3
CourtCommissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberM16-1351-1
De Commissie nam kennis van - het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 20 oktober 2016 waarbij verzoekster, bijgestaan door mevrouw Natalie V. (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De K.) om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad - de uitgevoerde onderzoeksinstructies - het verslag opgemaakt door de verslaggever op 19 november 2019 overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986 - de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie waarop deze op 5 december 2019 meedeelde geen advies te zullen verlenen; - de schriftelijke reactie van verzoekster, neergelegd op 30 december 2019; - de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de rechtsdag vastgesteld op 30 januari 2020. De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 30 januari 2020: - de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen van de partijen; - de verzoekster in haar middelen, in persoon verschenen en bijgestaan door mevrouw Natalie Ver Poorten (CAW De K.). - De Minister van Justitie is niet verschenen noch iemand voor hem. * * * I. Feiten Verzoekster vat de feiten, die zich hebben voorgedaan tussen 15 mei 2008 en 20 januari 2009, in het verzoekschrift samen als volgt: Ik ben met hem in contact gekomen via een toenmalige vriendin. Mijn moeder was toen nog vrachtwagenchauffeur en werkte dag en nacht. Ik woonde in ... en Yolanda (het andere slachtoffer) in .... Aangezien mijn moeder dag en nacht werkte had zij geen tijd om mij weg te brengen en te komen halen in .... De dader (Goffrey) woonde toen in bij Yolanda aangezien hij toen officieel een relatie had met de oudere zus van Yolanda (Esmeralda). Aangezien hij mij regelmatig kwam halen en weer thuis bracht kwamen we regelmatig met elkaar in contact. Zo zijn we aan de praat geraakt en hebben we elkaar toegevoegd op Messenger. Eerst hebben we zo een tijdje gepraat en na verloop van tijd hadden we ook gsm-nummers uitgewisseld. Op een gegeven moment stuurde hij mij een berichtje om eens alleen met hem af te spreken. Na enige tijd twijfelen ben ik er toch op ingegaan. Dit was op een parking bij mij thuis in de buurt. Op die eerste afspraak hebben we gewoon wat met elkaar gebabbeld, maar er volgden nadien nog meerdere afspraken. Dikwijls spraken we na mijn schooltijd af op dezelfde parking of hij kwam mij 's avonds halen van school of bracht me 's ochtends weg. Ook zijn we 1 of 2 keer naar ... geweest. In ... zijn we naar de cinema geweest en hebben we wat door t stad gewandeld. Na de eerste paar afspraken begon hij me complimentjes te geven dat hij me mooi vond, dat ik een lief meisje was, ... Hij probeerde me in te pakken en te 'verleiden'. Dit is hem ook gelukt en kort nadien volgde de eerste kus. Ook gaf hij me regelmatig cadeautjes. Naarmate de tijd vorderde en we vaker hadden afgesproken probeerde hij steeds verder te gaan. Eerst begon hij gewoon met vragen te stellen over seksualiteit zoals bv of ik wist wat het betekende om ontmaagd te worden en dergelijke. Daarna probeerde hij weer een stapje verder te gaan en vroeg of hij mijn borsten mocht aanraken en of hij me vanonder mocht aanraken. Ik voelde me er niet comfortabel bij maar heb er toch mee toegestemd. Een van de laatste keren dat we afspraken vroeg hij ook of ik zijn penis wou vastnemen en dit heb ik ook gedaan. Ook toen heeft hij me vanonder aangeraakt en is hij met zijn vinger bij me naar binnen gegaan. (Dit was in de cinema in ...). Bij onze voorlaatste afspraak vroeg hij of ik hem wilde pijpen, Ik voelde me al heel oncomfortabel bij alle voorgaande handelingen omdat het voor mij de allereerste keer was dat ik te horen kreeg da die 'dingen' bestonden, laat staan om ze zelf mee te maken. Voor mij ging het allemaal veel te snel, maar ik ben er toen steeds op ingegaan uit schrik om hem te verliezen en teleur te stellen. Toen hij aan mij vroeg of ik hem wilde pijpen ben ik dan ook volledig dichtgeslagen. Ik verstijfde, kon niets meer doen of zeggen, ... Hij heeft me toen niet gedwongen maar gezegd dat het niet erg was, dat het ooit nog wel zou komen, als ik er klaar voor was. Nadien heb ik hem nog maar 1x gezien en dat was de ochtend na het politie verhoor. Hij stond me op te wachten toen ik onderweg was naar school en wou me perse wegbrengen. Ik wou niet uit schrik maar hij bleef aandringen en ik heb me uiteindelijk toch door hem naar school laten brengen. Onderweg vroeg hij of ik iets tegen de politie had verteld en ik zei dat ik alles had ontkend (wat gelogen was) uit schrik voor zijn reactie, dat hij mij iets zou aandoen,... II. Vervolging Bij vonnis dd. 1 april 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werden onder meer (meerdere burgerlijke partijen) de volgende tenlasteleggingen bewezen geacht in hoofde van de genaamde Goffrey Z. (° 1978) en waarvoor deze veroordeeld werd tot een hoofdgevangenisstraf van 7 jaar; betrokkene in staat van bijzondere herhaling verkerend: Te ... en ..., en elders op niet nader bepaalde plaatsen in het arrondissement, tussen 15 december 2008 en 20 januari 2009, op niet nader te bepalen tijdstip, B. De misdaad beschouwd als verkrachting met behulp van geweld te hebben gepleegd, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd werd op de persoon van een kind dat de volle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT