Rechterlijke beslissing, Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2020-04-02

CourtCommissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Judgment Date02 avril 2020
ECLIECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200402.3
Docket NumberM16-1351-1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200402.3
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
M 16-1351-1
Beslissing van 2 april 2020
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
mevrouw C. DELESIE, voorzitter,
mevrouw N. VERBEEST en mevrouw M. PIERY., leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
mevrouw Annick X.
geboren op ../../1996
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 20 oktober 2016
waarbij verzoekster, bijgestaan door mevrouw Natalie V. (Centrum voor Algemeen
Welzijnswerk De K.) om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade
als gevolg van een opzettelijke gewelddaad;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 19 november 2019 overeenkomstig de
artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie waarop deze op 5 december
2019 meedeelde geen advies te zullen verlenen;
- de schriftelijke reactie van verzoekster, neergelegd op 30 december 2019;
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de
rechtsdag vastgesteld op 30 januari 2020.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 30 januari 2020:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen;

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT