Beslissing Nº BM15-0928-1. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2016-09-09

Date09 septembre 2016
Docket NumberN-20160909-11
CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
BM 15-0928-1
Beslissing van 9 september 2016
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
mevrouw C. DELESIE, voorzitter,
mevrouw N. VERBEEST en mevrouw M. PIERAERTS, leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
mevrouw Maureen X.
geboren op ../../1969
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 september
2015 met assistentie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven te Nederland (Richtlijn
2004/80/EG dd. 29 april 2004 van de Raad van de Europese Unie), waarbij verzoekster om
de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een
opzettelijke gewelddaad;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 26 november 2015 overeenkomstig de
artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie op 26 november 2015 die niet
binnen de wettelijke termijnen reageerde (nl. 25 januari 2016);
- de betekening van het verslag en het advies aan verzoekster op 28 januari 2016 die niet
binnen de wettelijke termijnen reageerde (nl. 26 mei 2016);
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de
rechtsdag vastgesteld op 23 juni 2016.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 23 juni 2016:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen;

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT