Beslissing Nº M14-1-1179. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2016-01-27

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20160127-8
Date27 janvier 2016
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
M 14-1-1179
Beslissing van 27 januari 2016
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
mevrouw C. DELESIE, voorzitter,
mevrouw N. VERBEEST en mevrouw M. PIERAERTS, leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
mevrouw Christine X.
geboren op ../../1975
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 27 december 2014
waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade
als gevolg van een opzettelijke gewelddaad;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 23 oktober 2015 overeenkomstig de
artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- het advies van de Minister van Justitie, neergelegd op 9 november 2015;
- de schriftelijke reactie van verzoekster, neergelegd op 12 januari 2016;
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de
rechtsdag vastgesteld op 14 januari 2016.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 14 januari 2016:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen;
- de verzoekster in haar middelen, bijgestaan door mevrouw Inge M. (CAW ...).

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT