Beslissing Nº M12-1-0126. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2015-04-08

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20150408-2
Date08 avril 2015
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
A.R. M 12-1-0126
Beslissing van 8 april 2015
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
de heer P. DE SMET, voorzitter,
de heren L. LOOS en L. VAN ENDE, leden,
bijgestaan door de heer J. DEVOLDERE, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
de heer Abdelhamid X.
geboren op ../../1952
woonachtig te Nederland
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 8 februari 2012
waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade
als gevolg van een opzettelijke gewelddaad;
- de diverse uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 3 mei 2013 overeenkomstig de artikelen 11
en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- het advies van de Minister van Justitie, neergelegd op 21 mei 2013;
- de schriftelijke reactie van verzoeker, neergelegd op 3 juni 2013;
- de zittingsbladen van 3 oktober 2013 en 27 februari 2014 waarbij telkenmale de
behandeling van de zaak werd verdaagd teneinde verzoeker in de gelegenheid te stellen
om op meer doorgedreven wijze de vermogenstoestand van de veroordeelden na te gaan
en, indien mogelijk, over te gaan tot uitvoerend beslag;
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de
(nieuwe) rechtsdag vastgesteld op 12 februari 2015.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT