Arrest Nº P.17.0762.N. Hof van Cassatie, 2018-05-29

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20180529-2
Date29 mai 2018
29
MEI
2018 P.17.0762.N/
1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.17.0762.N
I
M P,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Jorgen Van Laer, advocaat bij de balie te Antwerpen.
II
A R A,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Hugo Vandenberghe, advocaat bij de balie te Brussel.
III
S P,
beklaagde,
29
MEI
2018 P.17.0762.N/
2
eiser,
met als raadsman mr. Abdel Belkhouribchia, advocaat bij de balie Limburg, met
kantoor te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 209, waar de eiser woonplaats kiest.
IV
S U,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Robin Vanhoyland, advocaat bij de balie Limburg.
V
1. ARINGO nv, met zetel te 3550 Zolder, Sint-Jobstraat 60A/7,
2. KONTAKT M sro, vennootschap naar Slowaaks recht, met zetel te 059 52
Stara Lesna (Slovakije), Stata Lesna 180,
beklaagden,
eiseressen,
met als raadsman mr. Pieter Helsen, advocaat bij de balie Limburg.
VI
N B,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Luc Arnou, advocaat bij de balie te Brugge.
VII
I E G,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Zvonimir Adam Miskovic, advocaat bij de balie Limburg.
VIII
1. M L M S,
29
MEI
2018 P.17.0762.N/
3
2. S C E N,
beklaagden,
eisers,
met als raadsman mr. Hans Van Bavel, advocaat bij de balie te Brussel.
IX
M A,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Philip Daeninck, advocaat bij de balie Limburg.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-
werpen, correctionele kamer, van 15 juni 2017.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
De eiseressen V voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen
aan.
De eiser VI voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijftien middelen
en in een aanvullende memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
De eiser VII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
De eisers VIII voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
De eiser IX voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT