Arrest Nº M15-0289-1. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2017-04-27

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20170427-14
Date27 avril 2017
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
M 15-0289-1
Beslissing van 27 april 2017
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
de heer P. DE SMET, voorzitter,
de heren L. LOOS en L. VAN ENDE, leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
de heer Björn X.
geboren op ../../1975
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 31 maart 2015
waarbij verzoeker, vertegenwoordigd door mr. Kris V., advocaat bij de balie te ..., om de
toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een
opzettelijke gewelddaad;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 20 mei 2016 overeenkomstig de artikelen
11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie op 20 mei 2016 die daarop niet
meer reageerde;
- het door verzoeker op 1 september 2016 neergelegd aanvullend medisch overtuigingsstuk;
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de
rechtsdag vastgesteld op 26 januari 2017.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 26 januari 2017:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen;

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT