Arrest Nº M12-1-0162/8761. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2012-07-26

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20120726-6
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
A.R. M 12-1-0162
B.R. 8761
Beslissing van 26 juli 2012
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
mevrouw C. DELESIE, voorzitter,
mevrouw N. VERBEEST en mevrouw M. PIERAERTS, leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
de heer Kurt X.
geboren op ../../1967
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 20 februari 2012
waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade
als gevolg van een opzettelijke gewelddaad;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 6 maart 2012 overeenkomstig de artikelen
11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- het advies van de Minister van Justitie, neergelegd op 2 april 2012;
- de schriftelijke reactie van verzoeker, neergelegd op 14 mei 2012;
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de
rechtsdag vastgesteld op 21 juni 2012.
De Commissie hoorde in haar openbare zitting van 21 juni 2012:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen.
- De verzoeker en de Minister van Justitie zijn niet verschenen noch iemand voor hen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI