Arrest Nº F.19.0043.N. Hof van Cassatie, 2020-12-04

Date de Résolution: 4 décembre 2020
 
EXTRAIT GRATUIT
4 DECEMBER 2020 F.19.0043.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. F.19.0043.N
INTERMEDIAIR bv, met zetel te 1861 Meise, Drijpikkelstraat 49, bus 1, inge-
schreven bij de KBO onder het nummer 0430.245.181,
eiseres,
met als raadsman mr. Wim Defoor, advocaat bij de balie Brussel, met kantoor te
1000 Brussel, Verenigingstraat 57-59,
tegen
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met ka-
binet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de adviseur-generaal Cen-
trum KMO Brugge, met kantoor te 8000 Brugge, G. Vincke Dujardinstraat 4,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cas-
satie, en bijgestaan door mr. Stefan De Vleeschouwer, advocaat bij de balie Brussel,
beiden met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI