Arrest Nº F.19.0043.N. Hof van Cassatie, 2020-12-04

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20201204-4
Judgement NumberF.19.0043.N
4 DECEMBER 2020 F.19.0043.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. F.19.0043.N
INTERMEDIAIR bv, met zetel te 1861 Meise, Drijpikkelstraat 49, bus 1, inge-
schreven bij de KBO onder het nummer 0430.245.181,
eiseres,
met als raadsman mr. Wim Defoor, advocaat bij de balie Brussel, met kantoor te
1000 Brussel, Verenigingstraat 57-59,
tegen
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met ka-
binet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de adviseur-generaal Cen-
trum KMO Brugge, met kantoor te 8000 Brugge, G. Vincke Dujardinstraat 4,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cas-
satie, en bijgestaan door mr. Stefan De Vleeschouwer, advocaat bij de balie Brussel,
beiden met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT