Vonnis van Raad van State, 24 oktober 2019

Datum uitspraak:24 oktober 2019
Jurisdictie:Cassatie
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Uit de gegevens van het dossier waarop de RvS acht mag slaan, blijkt dat aan de voor de RvVb bestreden vergunningsbeslissing van de deputatie geen last is verbonden in de zin van art. 4.2.20, §1, vierde lid VCRO en art. 4.2.5, §1, eerste lid van het decreet grond- en pandenbeleid. Het bestreden arrest dat aanneemt dat aan de last van het bescheiden woonaanbod is voldaan, zelfs indien dit niet... (volledige samenvatting weergeven)


    • Dit document is alleen voor klanten van vLex beschikbaar in de originele versie

      Bekijk dit document en probeer vLex gedurende 7 dagen
    • vLEX PROBEREN