Vonnis van Raad van State, 11 januari 2019

Datum uitspraak:11 januari 2019
Jurisdictie:Schorsing
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Verzoeker geeft niet concreet aan welke de mogelijke financiële of commerciële gevolgen voor hem zijn indien de kwestieuze gronden niet verworven worden. Hij verschaft geen enkel inzicht in zijn boekhoudkundige situatie en zijn activiteiten.

 
GRATIS UITTREKSEL

Verzoeker maakt in zijn verzoekschrift niet in het minst duidelijk waarom de verwerving van de kwestieuze percelen voor hem zo belangrijk is. Dit klemt nog meer nu hij zich op grond van het bestreden PRUP...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT