Vonnis van Raad van State, 22 november 2018

Datum uitspraak:22 november 2018
Jurisdictie:Cassatie
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Gelet op art. 4.1.1, 2°, VCRO dient voor de berekening van het bouwvolume de aanhorigheid bij het hoofdgebouw die daarmee in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of daarbij steun vindt, gevoegd te worden. Het bouwvolume van het geheel is het gemeten bruto-bouwvolume met inbegrip van buitenmuren en dak, zonder dakoversteken en schouwen. Derhalve schendt het bestreden arrest deze... (volledige samenvatting weergeven)


    • Dit document is alleen voor klanten van vLex beschikbaar in de originele versie

      Bekijk dit document en probeer vLex gedurende 7 dagen
    • vLEX PROBEREN